NSA – orzeczenia z NSA

Kodeks Drogowy Komentarz z orzeczeczeniem NSA, SN i TK Część 1-3Szczególnie istotne znaczenie mają zmiany przewidujące:v nałożenie na pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego (nowela LLV); dotychczas obowiązek taki dotyczył tylko dzieci do lat 15,określenie nowych zasad wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (nowela LLVI),

zmianę kompetencji organów w sprawach homologacji pojazdów i innych równoważnych form dopuszczenia pojazdów do obrotu (nowela LLVII),

powołanie w Polsce Krajowego Punktu Kontaktowego oraz określenie zasad wymiany informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw UE w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy (nowela LLIX),

wprowadzenie nowych możliwości udostępniania danych z centralnej ewidencji pojazdów w postaci elektronicznej (nowela LLX),

zmniejszenie wymagań wobec rzeczoznawców samochodowych i diagnostów.

Ponadto, w części tej zostały uwzględnione liczne zmiany wynikające z ogłoszonych po wydaniu VI nowych lub zmienionych rozporządzeń, w szczególności odnoszące się do homologacji pojazdów oraz przedmiotów ich wyposażenia i części, dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, a także nowych zasad wydawania kart parkingowych.

W części II zostały uwzględnione zmiany wynikające z ogłoszonych rozporządzeń zmieniających rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych określających nowe znaki szlaków rowerowych oraz wzór, znaczenie i zakres obowiązywania nowego znaku D-44 (zniesienie podwójnego znaczenia tego znaku i możliwości podwójnego karania) oraz znaków towarzyszących. W części tej został zamieszczony również wzór znaku wyróżniającego pojazd kierowany przez młodego kierowcę.

W części III zostały uwzględnione zmiany wprowadzone kolejnymi 4 nowelami (VIII – XI) ogłoszonymi po wydaniu III. Szczególne znaczenie mają zmiany wprowadzone nowelą XI. Są wynikiem analizy funkcjonowania ustawy po pierwszym roku jej stosowania. Mają różny charakter i znaczenie. W niektórych przypadkach poprawiają błędy popełnione przy uchwaleniu ustawy, w niektórych jeszcze bardziej komplikują to co było.


Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically each day to your feed reader.

No comments yet.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)


podrecnziki.